קיימות ומשבר האקלים (תכנית דגל)

בשנת תשפ"ד (2023) הושקה תכנית הדגל בקיימות ומשבר האקלים במטרה כפולה: (1) לעודד מחקר בסיסי חדשני, רב-תחומי ופורץ דרך בהלימה עם אתגרים עולמיים, ו-(2) לתמוך בהשגת מטרות לאומיות ולתרום לצמיחה כלכלית בת קיימא. התכנית תפעל לחמש שנים בהיקף בתקציבי כולל של 450 מיליון ₪ ותתמקד בתמיכה במוקדי מחקר ובפיתוח הון אנושי בתחומים הבאים: (1) אנרגיה והתמודדות עם שינויי האקלים; (2) חקלאות, מזון/תזונה ושימור המגוון הביולוגי, ו-(3) מדעי הים והמים.

ועדות ההיגוי של תכנית הדגל בקיימות ומשבר האקלים

דוח ועדת ההיגוי המייעצת לוות"ת בנושא אנרגיה ואקלים (2023)

דוח ועדת ההיגוי המייעצת לוות"ת בנושא חקלאות, מזון/תזונה ומגוון ביולוגי (2023)

דוח ועדת ההיגוי המייעצת לוות"ת בנושא למדעי הים והמים (2023)

לצפייה/הורדה של הדוחות באנגלית


קולות קוראים: