01/10/12

אגרה: תקנות המועצה להשכלה גבוהה בדבר אגרות- תשע"ב 2012

תקנות אגרה- מעודכן למדד 2017

מספר ‏חשבון ‏בנק ‏הדואר ‏‏לתשלום האגרות הוא 8466658.‏

בעת ‏הגשת ‏בקשה‏ להסמכת ‏מוסד‏ מוכר ‏להעניק‏ תואר ‏מוכר ‏לפי ‏סעיף ‏12‏ לחוק ‏או ‏בקשה להכרה ‏בתואר ‏של ‏מוסד ‏לפי ‏סעיף ‏ 10‏א' ‏לחוק, ‏יש לצרף לבקשה עותק מקבלת התשלום ע"י בנק הדואר, וכן פירוט בגין איזו בקשה שולמה האגרה.

 

תקנות האגרה המלאות מ-2012