24/09/20

הכרה במבחן ACT לצורך סיווג לרמות אנגלית – החלטת מל"ג מיום 24.9.2020

בהמשך להחלטת מל"ג בנושא "לימודי אנגלית כשפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה" מיום 11.6.2013, לפיה, בין היתר, מוסדות המעוניינים להשתמש במבחנים חיצוניים אחרים הנהוגים בישראל או בעולם יפנו למל"ג לקבלת אישור מראש על כך - פנה המרכז האקדמי שלם למל"ג בבקשה להשתמש במבחן ACT לצורך סיווג רמת ידיעת האנגלית.

בהמשך לכך ולאחר קבלת סקירה בנושא, החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) לאשר לסווג את רמת ידיעת האנגלית כשפה זרה גם באמצעות מבחן ACT, ומאשרת את השימוש בו לטובת סיווג רמת ידיעת האנגלית. ככל שמוסדות נוספים יבקשו בעתיד להשתמש בבחינות ה ACT לטובת סיווג לרמת אנגלית, הם יוכלו לעשות זאת ללא צורך בקבלת אישור מהמל"ג.

אישור זה מתווסף לאישור העקרוני שנתנה מל"ג לבחינות חיצוניות נוספות- TOEFL, IELTS ו- SAT.