22/07/14

הסוגיה העקרונית של הגבלת הגיל בקבלה ללימודי רפואה ומקצועות סומכי רפואה במוסדות להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בסוגיה העקרונית של הגבלת הגיל בקבלה ללימודי רפואה ובמקצועות טיפוליים אחרים במוסדות להשכלה גבוהה והיא מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית לפיה, על המוסדות  להשכלה גבוהה להבטיח כי מגבלת גיל לא תהווה כלי לפסילה אפריורית של מועמדים לתוכניות לימודים.