16/05/18

מינוי ועדת היגוי המייעצת לות"ת ולמל"ג בנושא מדע הנתונים, ואישור התקנון

בישיבתה ביום 16.518 דנה ות"ת במינוי ועדת היגוי  המייעצת לות"ת ולמל"ג בנושא מדע הנתונים, ואישור התקנון.

  1. ות"ת מאשרת את הרכב ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת לנושא מדעי הנתונים, וכן את תקנון הועדה כדלקמן:

פרופ' יואב בנימיני, החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים, אוניברסיטת תל-אביב – יו"ר הועדה

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת

פרופ' גל אלידן, החוג לסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית

פרופ' מיכאל אלעד, הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון

פרופ' דפנה ויינשל, ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית

פרופ' אבישי מנדלבאום, הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, הטכניון

פרופ' טובה מילוא, ביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' שי מנור, הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון

פרופ' בועז נדלר, המחלקה למדעי המחשב ולמתמטיקה יישומית, מכון ויצמן למדע

פרופ׳ מור פלג, החוג למדעי המידע, אוניברסיטת חיפה

פרופ' גל צ'צ'יק, המרכז לחקר המח, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' ליאור רוקח, המחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע, אוניברסיטת בן-גוריון

 

2. תפקידי ועדת ההיגוי יהיו כדלקמן:

המלצה לות"ת ומל"ג על תכנית לפיתוח התחום של מדעי הנתונים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, בהתאם לפירוט הנושאים שלהלן, וסיוע בהובלת יישומה:

  • תחימה מדעית של תחומי המחקר שיש לכלול תחת "מדעי הנתונים"
  • מיפוי, אפיון ותעדוף הצרכים המחקריים של הקהילה האקדמית הרלוונטית בארץ לצורך קידום התחום בחומש הקרוב, ומתוך ראייה קדימה לעשור הקרוב
  • סיוע באפיון ומציאת שותפים לקידום התחום (כגון הרשות לחדשנות, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, מערך הסייבר, מפא"ת/משהב"ט, גופים פרטיים בתעשייה, פילנתרופיה וכיו"ב)
  • סיוע בגיבוש המתווה התקציבי להקצאות הייעודיות לתמיכה בתחום בחומש הקרוב, כולל הקצאת המשאבים הפנימית לכל אחד מהצרכים שאותרו
  • המלצה על מנגנוני היישום הרלוונטיים
  • בחינת ההשתתפות במיזמים עתירי ידע אחרים (לדוגמא רפואה מותאמת אישית)
  • ליווי בשלבי היישום של התכנית וייעוץ שוטף ככל שיידרש.

3.  הוועדה  תעביר המלצותיה לות"ת בתחומי אחריותה.