14/12/17

קריטריונים להכללת פרסומים בכתבי-עת בעברית במודל התקצוב של ות"ת

ביום 14.12.17 דנה ות"ת בקריטריונים להכללת פרסומים בכתבי-עת בעברית במודל התקצוב של ות"ת.

עם הגברת השקיפות וחשיפת מודל התקצוב של ות"ת (ובפרט, רכיב הפרסומים שבו) למוסדות להשכלה גבוהה  ולציבור הרחב, ולאור ריבוי הבקשות להכללת כתבי עת מסויימים במודל התקצוב של ות"ת מחליטה ות"ת כי:

 1. להלן הקריטריונים אשר על כתב עת לעמוד בהם על מנת שפרסומים המתפרסמים בו יכללו ברכיב הפרסומים של מודל התקצוב של ות"ת:
  • א. על כתב-העת לצאת לאור באופן קבוע.
  • ב. על כתב-העת להיות מוגדר באופן רשמי ככזה, ולקבל מספר ISSN ייחודי שיצויין בפרסום עצמו.
  • ג. על כתב-העת להיות שפיט, ויש לציין זאת בפרסום עצמו.
  • ד. לכתב-העת צריכה להיות מערכת של אנשי אקדמיה או ליווי של ועדה אקדמית.
  • ה. יש לציין בכל גיליון את השיוך המוסדי והתואר האקדמי של מחברי המאמרים.
 1. לכתבי-עת הנכללים כיום במודל ות"ת, ושאינם עונים על הקריטריונים הנ"ל באופן מלא, תינתן תקופה של שנה, מיום פרסומם, כדי לאפשר למערכות כתבי-העת להתאים עצמן לדרישות דלעיל.