המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור השפלה
תאריך הכרה 02/07/2002
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות: גיל הרך, מקרא, חינוך מיוחד (לידה – 6), לימודים כלליים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול היסודי (א’-ו’) בהתמחויות: מקרא, ספרות, חינוך מיוחד (גילאי 21-6) , לימודים כלליים. ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים במדעים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול העל-יסודי (ז’-י’) בהתמחויות: מקרא, אנגלית ,ספרות, חינוך מיוחד (גילאי 6-21), לימודים כלליים, מתמטיקה (דו-חוגי). 

“בוגר בהוראה” (B.Ed) בחינוך גופני במסלול הרב-גילאי (גן-י”ב).

משנת הלימודים תש”ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל. בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.

תואר שני בחינוך/בהוראה

תואר שני (M.Ed) בהוראת התנ”ך, פרשנותו, מחקרו וערכיו למחזור שהחל לימודיו בשנה”ל תשע”א בלבד.

“מוסמך בחינוך” (M.Ed.) בחינוך גופני.

אישור פרסום והרשמת לתוכנית הלימודים הבאה:

“בוגר בהוראה” (B.Ed.Mus) ב”נגינה בקבוצות” במסלול רב-גילאי (א’ – י”ב).

תעודות הוראה

אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א’-ב’.

כתובת
ד.נ. גליל עליון 12210
טלפון
08-8511900
פקס
08-8560380

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאנגלית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודגיל הרך - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך גופני - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - רב גילאי (6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמדעים יסודי (א'-ו')
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמקרא - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמקרא - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמקרא - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודנגינה בקבוצות מסלול רב-גילאי
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בהוראת המוסיקה (.B.Ed.Mus)
תכנית לימודספרות יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראת תנ"ך, מחקרו, פרשנותו וערכיו
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך גופני
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)