אוניברסיטת בר-אילן
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור תל אביב
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
רמת-גן 52900
טלפון
03-5318111
פקס
03-5352423

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאופטומטריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודאמנות יהודית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודאנגלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודאנגלית- בלשנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודאנגלית- ספרות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודבוטניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביוכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביולוגיה הומנית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביולוגיה התנהגותית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודביולוגיה חישובית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודגיאוגרפיה ולימודי סביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהנדסת חשמל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מחשבים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחינוך לא פורמלי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחינוך לגיל הרך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחינוך מיוחד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודיסודות החינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודכימיה של חומרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודכימיה תרופתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה-חשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה-מנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי מזרח-תיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי מידע וטכנולוגיות אינטרנט
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים קלאסיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדע המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעים המדויקים ובמדעי החיים - מסלול ביופיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמיקרוביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמנהיגות וניהול מערכות חינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל ופיקוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשולב מדעי החברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה שימושית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודניהול הטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול לוגיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול משאבי אנוש
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודספרות משווה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודספרות עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעבודה סוציאלית(B.S.W)
תכנית לימודערבית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפילוסופיה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפילוסופיה כללית ויהודית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודצרפתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודרב-תחומי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודרב-תחומי במדעי היהדות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודרב-תחומי מדעי החברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודרב-תחומי מדעי הרוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתולדות ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתורה שבעל-פה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתלמוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתנ"ך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתרבות צרפת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאלקטרוכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודבוטניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודביו-אתיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודביופיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודבלשנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודבלשנות במחקר קליני
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודבלשנות וספרות אנגלית - בלשנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה ולימודי סביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה וסביבה ולימודי ארץ ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודגרונטולוגיה: מדעי הזקנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודגרונטולוגיה: מדעי הזקנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהמזרח הקדום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהנדסת חשמל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהעת החדשה - המזרח התיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהתפתחות הילד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהתפתחות הילד ייעוץ לגיל הרך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך וחקר המוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך חברתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך מדעי וטכנולוגי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך מיוחד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך מיוחד אוטיזים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך מיוחד מוגבלות שכלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחקר הספר העברי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחקר לשון וחברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות- אמנות חזותית
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודיהדות זמננו
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודכלכלת עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי המזרח התיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי מגדר
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי משפט
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי פרשנות ותרבות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי צבא וביטחון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודים קלאסיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלקויות למידה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע המידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע והלכה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע, טכנולוגיה וחברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הלמידה וההוראה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי המוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הראייה והאופטומטריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי כדור הארץ והסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמזרח תיכון- ימי ביניים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמחשבת החינוך ותולדותיו
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמימון ובנקאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמיקרוביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודממשל ומדיניות ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהיגות וניהול מערכות חינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמנע"ס למנהלים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמשאבי אנוש
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה פיננסית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול לוגיסטיקה למנהלים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.H.A)
תכנית לימודניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול תעשייתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודסטטיסטיקה ומדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודספרות אנגלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודספרות משווה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודספרות עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודספרות ערבית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודספרנות ומדע המידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודערבית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפדגוגי דידקטי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודפילוסופיה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה חברתית ארגונית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה חינוכית טיפולית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה ניסויית מחקרית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה קלינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה קלינית של הילד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה שיקומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה שיקומית קלינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודציבורית ופוליטית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה עיונית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה קלינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה שיקומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודרגולציה ומדיניות סביבתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודרפואה ארבע שנתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואה (M.D)
תכנית לימודתולדות ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתורה שבעל פה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתלמוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתנ"ך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתקשורת וטכנולוגיה בחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתרבות חומרית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתרבות צרפת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתרגום וחקר התרגום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתרפיה במוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)