אוניברסיטת חיפה
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור חיפה
תאריך הכרה 30/05/1972
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
הר-הכרמל, חיפה 31905
טלפון
04-8240111
פקס
04-8342101

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאופקים
Course Title - Ofakim
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודאמנות יצירה
Course Title - Fine Arts 
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה
Course Title - Archaeology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודארכיטקטורה
Course Title - Architecture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בארכיטקטורה (.B.Arch)
תכנית לימודביולוגיה
Course Title - Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודביופיזיקה
Course Title - Biophysics
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודגיאוגרפיה ולימודי הסביבה
Course Title - Geography & Environmental Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהוראת המדעים - ביולוגיה
Course Title - Science Education - Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהוראת המתמטיקה
Course Title - Education in Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהוראת מתמטיקה ומדעי המחשב
Course Title - Education in Mathematics and Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהוראת מתמטיקה ופיזיקה
Course Title - Education in Mathematics and Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהוראת פיסיקה ומדעי המחשב
Course Title - Education in Physics and Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
Course Title - General History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
Course Title - Jewish History 
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהסבת אקדמאים לסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
Course Title - Communication Sciences and Disorders
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודחינוך מיוחד
Course Title - Special Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודייעוץ והתפתחות האדם
Course Title - Counseling and Human Development
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה
Course Title - Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי אסיה
Course Title - Asian Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי המזרח התיכון והאסלאם
Course Title - Middle East and Islamic Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי ישראל
Course Title - Israel Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי תיאטרון ופרפורמנס
Course Title - Theatre and Performance Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים
Course Title - Multidisciplinary Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלשון עברית
Course Title - Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי הדימות רפואי
Course Title - Medical Imaging
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הלמידה וההוראה
Course Title - Learning, Instruction and Teacher Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי המדינה
Course Title - Political Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הנתונים
Course Title - Data Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
תכנית לימודמדעי הקוגניציה
Course Title - Cognitive Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי הקוגניציה
Course Title - Cognitive Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הרוח הדיגיטליים
Course Title - Digital Humanities
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה
Course Title - Medical Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמוסיקה
Course Title - Music
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל
Course Title - Jewish Thought
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמערכות מידע
Course Title - Information Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמקרא
Course Title - Biblical Studies 
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודמתמטיקה
Course Title - Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודניהול עסקי
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה
Course Title - Sociology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה
Course Title - Statistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודספרות עברית והשוואתית
Course Title - Hebrew and Comparative Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודעיצוב אופנה
Course Title - Fashion Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.Des)
תכנית לימודעיצוב תקשורת חזותית
Course Title - Visual Communication Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.Des)
תכנית לימודפיזיותרפיה
Course Title - Physical Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בפזיותרפיה (.B.P.T)
תכנית לימודפילוסופיה
Course Title - Philosophy 
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפילוסופיה כלכלה ומדע המדינה
Course Title - Philosophy, Politics and Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודצילום
Course Title - Photography
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.F.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
Course Title - Criminology
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
Course Title - Occupational Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בריפוי בעיסוק (B.O.T)
תכנית לימודשירותי אנוש
Course Title - Human Services
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודשפה וספרות אנגלית
Course Title - English Language and Literature 
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודשפה וספרות ערבית
Course Title - Arabic Language and Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתולדות האומנות
Course Title - Art History 
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתקשורת
Course Title - Communication
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנות יצירה
Course Title - Fine Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות (M.F.A)
תכנית לימודמשפטים ללא משפטנים
Course Title - Law for Non-Jurists
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודעיצוב סביבות למידה
Course Title - Learning Environments
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעיצוב (M.Des)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאוטיזם ולקויות התפתחויות
Course Title - Autism and Developmental Disabilities
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודאנתרופולוגיה
Course Title - Anthropology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודאקטואריה
Course Title - Actuarial Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה
Course Title - Archaeology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודביבליותרפיה
Course Title - Bibliotherapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודבריאות הציבור
Course Title - Public Health
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בבריאות הציבור (M.P.H)
תכנית לימודבריאות הציבור - תזונה, בריאות והתנהגות
Course Title - Public Health - Nutrition, Health and Behavior
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.A.N) מוסמך
תכנית לימודבריאות נפש קהילתית
Course Title - Community Mental Health
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה ולימודי הסביבה
Course Title - Geography and Environmental Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודגרונטולוגיה - מדעי הזקנה
Course Title - Gerontology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
Course Title - General History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
Course Title - History of Jewish People
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהנחיית קבוצות
Course Title - Group Training
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
Course Title - Communication Sciences and Disorders
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהפרעות רגשיות ובעיות התנהגות
Course Title - Emotional Disorders and Behavioral Problems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהתפתחות הילד
Course Title - Child Development
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחינוך והתפתחות בגיל הרך
Course Title - Education and Development in Early Childhood
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחינוך מחוננים ומצטיינים
Course Title - Education of Gifted and Talented
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחינוך מיוחד
Course Title - Special Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחינוך מתמטי
Course Title - Mathematics Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחינוך, חברה ותרבות
Course Title - Education, Society and Culture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחקר החינוך האלטרנטיבי
Course Title - Investigating Alternatives in Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אומנויות - אמנות חזותית
Course Title - Creative Arts Therapies - Art Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אומנויות - דרמה תרפיה
Course Title - Creative Arts Therapies - Drama Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אומנויות - מוסיקה
Course Title - Creative Arts Therapies - Music Therap
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אומנויות - מחול ותנועה
Course Title - Creative Arts Therapies - Dance - Movement Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אומנויות - פסיכודרמה
Course Title - Creative Arts Therapies - Psychodrama
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודטכנולוגיות בחינוך
Course Title - Educational Technologies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודיחסים בינלאומיים
Course Title - International Relations
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
Course Title - Educational Counseling
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודכלכלה
Course Title - Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלוגיסטיקה
Course Title - Logistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי אסיה
Course Title - Asian Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי גרמניה ואירופה המודרנית
Course Title - Modern German and European Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי המזרח התיכון והאסלאם
Course Title - Middle Eastern and Islamic Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי ישראל
Course Title - Israel Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי נשים ומגדר
Course Title - Women’s and Gender Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי שואה
Course Title - Holocaust Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי שלום וניהול סכסוכים
Course Title - Peace and Conflict Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי תיאטרון ופרפורמנס
Course Title - Theatre and Performance Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי תרבות
Course Title - Cultural Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלקויות למידה
Course Title - Learning Disabilities
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלשון עברית
Course Title - Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי הלמידה וההוראה
Course Title - Learning and Instructional Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי המדינה
Course Title - Political Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמוח ולמידה
Course Title - Brain and Learning
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמוסיקה
Course Title - Music
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל
Course Title - Jewish Thought
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמינהל ומדיניות ציבורית
Course Title - Public Administration and Policy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במינהל ובמדיניות ציבורית (M.P.A)
תכנית לימודמנהיגות ומדיניות בחינוך
Course Title - Leadership and Policy in Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמערכות מידע
Course Title - Information Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמקרא
Course Title - Biblical Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודמתמטיקה
Course Title - Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה ומדעי המחשב
Course Title - Mathematics and Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודניהול מידע וידע
Course Title - Information and Knowledge Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
Course Title - Health Systems Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.H.A)
תכנית לימודניהול מערכות חינוך
Course Title - Management of Education Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול משאבי טבע וסביבה
Course Title - Natural Resources and Environmental Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה
Course Title - Sociology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה ארגונית
Course Title - Applied Organizational Sociology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה
Course Title - Statistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודספרות עברית והשוואתית
Course Title - Hebrew and comparative literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפיזיותרפיה
Course Title - Physical Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בפיזיותרפיה (M.Sc.P.T)
תכנית לימודפילוסופיה
Course Title - Philosophy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודציוויליזציות ימיות
Course Title - Maritime Civilizations
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
Course Title - Criminology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודקשיים ולקויות למידה בחשבון
Course Title - Learning Difficulties and Disabilities in Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
Course Title - Occupational Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.Sc.OT)
תכנית לימודשימור מורשת התרבות החומרית
Course Title - Conservation of Material Culture Heritage
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודשירותי אנוש
Course Title - Human services
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודשפה וספרות אנגלית
Course Title - English Language and Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודשפה וספרות ערבית
Course Title - Arabic Language and Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתולדות האומנות
Course Title - Art History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתקשורת
Course Title - Communication
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתרבות הקולנוע
Course Title - Culture and Film Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודביולוגיה אבולוציונית וסביבתית
Course Title - Evolutionary and Environmental Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודביולוגיה ימית
Course Title - Marine Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודביולוגיה של האדם
Course Title - Human Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודטכנולוגיות ימיות
Course Title - Marine Technologies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעים גיאו-ימיים
Course Title - Marine Geosciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודנוירוביולוגיה
Course Title - Neurobiology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה חינוכית
Course Title - Educational Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמה מחקרית
Course Title - Psychology- Program in Experimental Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמה קלינית
Course Title - Psychology - Program in Clinical Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)