אוניברסיטת תל אביב
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור תל אביב
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
רמת-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 69978
טלפון
03-6408111
פקס
03-6407174

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאדריכלות
Course Title - Architecture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בארכיטקטורה (.B.Arch)
תכנית לימודאמנות התאטרון
Course Title - Theatre Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (B.F.A)
תכנית לימודאמנות התאטרון
Course Title - Theatre Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
Course Title - Archaeology and Ancient Near Eastern Cultures
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודביולוגיה
Course Title - Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודביולוגיה וביוטכנולוגיה
Course Title - Biology and Biotechnology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודביולוגיה/אקולוגיה ובאבולוציה
Course Title - Biology/ Ecology and Evolution
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודבלשנות
Course Title - Linguistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודבלשנות שמית
Course Title - Semitic Languages
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
Course Title - General History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
Course Title - Middle Eastern and African History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
Course Title - Jewish History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהנדסה ביו-רפואית
Course Title - Bio-Medical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסה מכנית
Course Title - Mechanical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל
Course Title - Electrical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ופיזיקה
Course Title - Electrical Engineering and Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מחשבים
Course Title - Computer Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
Course Title - Industrial Engineering and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
Course Title - Communication Disorders
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהתכנית הרב תחומית באמנויות
Course Title - The Multidisciplinary Program in the Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהתכנית הרב תחומית במדעי הרוח
Course Title - The Multidisciplinary Program in the Humanities
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודחינוך
Course Title - Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודחשבונאות
Course Title - Accounting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכימיה
Course Title - Chemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודכלכלה
Course Title - Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי מזרח אסיה
Course Title - East Asian Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי נשים ומגדר
Course Title - Women and Gender Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי עבודה
Course Title - Labor Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי ערבית ואסלאם
Course Title - Arabic and Islamic Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי תרבות ערבית-יהודית
Course Title - Arab-Jewish culture Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים קלאסיים
Course Title - Classical Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלשון עברית
Course Title - Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים
Course Title - Political Science, Government and International Affair
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדע והנדסה של חומרים
Course Title - Materials Science and Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הנתונים
Course Title - Data Science
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הסביבה
Course Title - Environmental Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי הרפואה
Course Title - Medical Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעי הרפואה (B.Med.Sc)
תכנית לימודמדעי כדור הארץ
Course Title - Geosciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעים דיגיטליים להיי טק
Course Title - Digital Sciences for High-Tech
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמוזיקולוגיה
Course Title - Musicology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמוסיקה
Course Title - Music
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (B.Mus)
תכנית לימודמוסיקה
Course Title - Music
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמקרא
Course Title - Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמשולבת במדעי החיים ובמדעי המחשב
Course Title - Combined Program in Life Sciences and in Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמשולבת במדעי החיים ובמדעי הרפואה
Course Title - Combined Program in Life Sciences and in Medical Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמשולבת מתמטיקה-פיזיקה
Course Title - Combined Program in Mathematics and in Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמשולבת פיזיקה מתמטיקה
Course Title - Combined Program in Physics and in Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודמתמטיקה
Course Title - Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודניהול
Course Title - Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
Course Title - Sociology and Anthropology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה וחקר ביצועים
Course Title - Statistics and Operations Research
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודספרות
Course Title - Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודספרות אנגלית ולימודים אמריקניים
Course Title - English And American Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעבודה סוציאלית (.B.S.W)
תכנית לימודפיזיותרפיה
Course Title - Physical Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בפזיותרפיה (.B.P.T)
תכנית לימודפיזיקה
Course Title - Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודפילוסופיה
Course Title - Philosophy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפילוסופיה יהודית
Course Title - Jewish Philosophy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפכ"מ - פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה
Course Title - PPE - Phylosophy Political Science and Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודקולנוע וטלוויזיה
Course Title - Film and Television
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.F.A)
תכנית לימודקולנוע וטלוויזיה
Course Title - Film and Television
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודקולנוע וטלוויזיה (בימוי והפקה)
Course Title - Film and Television (Directing and Production)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (B.F.A)
תכנית לימודקולנוע וטלוויזיה (תסריטאות)
Course Title - Film and Television (Screenwriting)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
Course Title - Occupational Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בריפוי בעיסוק (B.O.T)
תכנית לימודתולדות האמנות
Course Title - Art History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתלמוד
Course Title - Talmud
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתקשורת
Course Title - Communication
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתרבות צרפת
Course Title - French Culture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנות התאטרון
Course Title - Theatre Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות (.M.F.A)
תכנית לימודלימודי דיפלומטיה וביטחון
Course Title - Security and Diplomacy Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודקולנוע וטלוויזיה
Course Title - Film and Television
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.F.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאדריכלות
Course Title - Architecture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודאדריכלות
Course Title - Architecture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בארכיטקטורה (.M.Arch)
תכנית לימודאמנות התאטרון
Course Title - Theatre Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודאנגלית
Course Title - English
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודאקולוגיה ואיכות סביבה
Course Title - Ecology and Environmental Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים
Course Title - Archaeology and Archaeomaterials
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
Course Title - Archaeology and Ancient Near Eastern Cultures
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודבלשנות
Course Title - Linguistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודבלשנות שמית
Course Title - Semitic Languages
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודבריאות הציבור
Course Title - Public Health
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בבריאות הציבור (M.P.H)
תכנית לימודבריאות תעסוקתית
Course Title - Occupational Health
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בבריאות בתעסוקה (M.Occ.H)
תכנית לימודגיאוגרפיה וסביבת האדם
Course Title - Geography and Human Environment
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודגיאוגרפיה וסביבת האדם
Course Title - Geography and Human Environment
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהוראת אנגלית לדוברי שפות אחרות (TESOL)
Course Title - Teaching English to Speakers of Other Languages
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהוראת היסטוריה
Course Title - History Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהוראת המדעים
Course Title - Science Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהוראת שפות (אנגלית)
Course Title - Language Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
Course Title - History and Philosophy of Science and Ideas
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
Course Title - General History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
Course Title - Middle Eastern and African History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
Course Title - Jewish History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהנדסה ביו-רפואית
Course Title - Bio-Medical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה מכנית
Course Title - Mechanical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל
Course Title - Electrical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות
Course Title - Systems Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת סביבה
Course Title - Environment Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה
Course Title - Industrial Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
Course Title - Industrial Engineering and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
Course Title - Communication Disorders
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהתוכנית הבינתחומית באמנויות
Course Title - The Interdisciplinary Program in the Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחינוך רב-לשוני
Course Title - Multilingual Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
Course Title - School Counseling
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודכלכלה
Course Title - Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי ביטחון
Course Title - Security Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי דיפלומטיה
Course Title - Diplomacy Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי הגירה
Course Title - Migration Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי ישראל הקדום
Course Title - Ancient Israel Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי מגדר
Course Title - Gender Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי מזרח אסיה
Course Title - East Asian Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי סביבה
Course Title - Environmental Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי סביבה
Course Title - Environmental Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודלימודי עבודה
Course Title - Labor Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי ערבית ואסלאם
Course Title - Arabic and Islamic Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי פוליטיקה, סייבר וממשל
Course Title - Cyber Politics and Government Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי קולנוע
Course Title - Film Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודים קוגנטיביים של השפה ושימושיה
Course Title - Cognitive Studies of Language Use
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודים קלאסיים
Course Title - Classical Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלקויות למידה
Course Title - Learning Disabilities
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלשון עברית
Course Title - Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדיניות החינוך
Course Title - Educational Policy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדיניות ציבורית
Course Title - Public Policy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים
Course Title - Political Science, Government and International Affair
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדע והנדסה של חומרים
Course Title - Materials Science and Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי הדתות
Course Title - Religious Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי המוח
Course Title - Neuroscience
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי הניהול
Course Title - Management Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמוזיקולוגיה
Course Title - Musicology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמוסיקה
Course Title - Music
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמוסיקה
Course Title - Music
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במוסיקה (.M.Mus)
תכנית לימודמחקר התרבות
Course Title - Culture Research
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמחקר תרבות הילד והנוער
Course Title - Child and Youth Culture Research
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמינהל ומנהיגות בחינוך 
Course Title - Management and Leadership in Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמקרא
Course Title - Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודניהול מצבי חירום ואסון
Course Title - Disaster and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.D.M.)
תכנית לימודניהול סכסוכים וגישור
Course Title - Conflict Management and Mediation
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
Course Title - Sociology and Anthropology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודספרות
Course Title - Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעבודה סוציאלית (M.S.W)
תכנית לימודפיזיולוגיה של המאמץ
Course Title - Exercise Physiology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודפיזיותרפיה
Course Title - Physical Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בפיזיותרפיה (M.Sc.P.T)
תכנית לימודפילוסופיה
Course Title - Philosophy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפילוסופיה יהודית
Course Title - Jewish Philosophy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפיתוח בר קיימא
Course Title - Sustainable Development
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
Course Title - Occupational Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.Sc.OT)
תכנית לימודרפואה
Course Title - Medicine
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואה (M.D)
תכנית לימודרפואה ארבע שנתי
Course Title - Medicine - 4 Years Program
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואה (M.D)
תכנית לימודרפואת שיניים
Course Title - Dental Medicine
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואת שיניים (D.M.D)
תכנית לימודתולדות האמנות
Course Title - Art History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתלמוד
Course Title - Talmud
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתקשורת
Course Title - Communication
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתרבות צרפת
Course Title - French Culture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאופטימיזציה וחקר ביצועים
Course Title - Optimization and Operations Research
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
Course Title - Biotechnology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודביוכימיה
Course Title - Biochemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודביולוגיה
Course Title - Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודביולוגיה של התא ואימונולוגיה
Course Title - Cell Biology and Immunology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודביולוגיה תיאורטית ומתמטית
Course Title - Theoretical and Mathematical Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודביוסטטיסטיקה
Course Title - Biostatistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודגיאופיזיקה
Course Title - Geophysics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודגנטיקה
Course Title - Genetics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודדיני ישראל
Course Title - Jewish Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודזואולוגיה
Course Title - Zoology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודכימיה
Course Title - Chemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי הצמח
Course Title - Plant Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה
Course Title - Medical Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי רפואת השיניים
Course Title - Dental Medicine
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמיקרוביולוגיה
Course Title - Microbiology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה
Course Title - Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה שימושית
Course Title - Applied Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודנוירוביולוגיה ומדעי המוח ההתנהגותיים
Course Title - Neurobiology and Behavioral Neuroscience
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודסטטיסטיקה
Course Title - Statistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודפיזיקה
Course Title - Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמה בינתחומית
Course Title - Interdisciplinary psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמה חברתית
Course Title - Social Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמה לקוגיציה ומוח
Course Title - Brain and Cognition
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמה פסיכוביולוגית
Course Title - Psychobiology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמה קוגנטיבית
Course Title - Cognitive Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמה קלינית
Course Title - Clinical Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)