אוניברסיטת תל אביב
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור תל אביב
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
רמת-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 69978
טלפון
03-6408111
פקס
03-6407174

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאדריכלות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בארכיטקטורה (.B.Arch)
תכנית לימודאמנות התאטרון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.F.A/B.A)
תכנית לימודאנגלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביולוגיה וביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביולוגיה/אקולוגיה ובאבולוציה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודבלשנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודבלשנות שמית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה וסביבת האדם
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהנדסה ביו-רפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה מכנית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ומדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ופיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהתכנית הרב תחומית באמנויות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהתכנית הרב תחומית במדעי הרוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי אפריקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי מזרח אסיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי נשים ומגדר
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי עבודה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי ערבית ואסלאם
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי תרבות ערבית-יהודית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים בין-תחומיים בתרבות עברית ויהודית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים קלאסיים (יוונית)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים קלאסיים (רומית)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים קלאסיים (תרבות קלאסית)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדע המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדע והנדסה של חומרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעי הרפואה (B.Med.Sc)
תכנית לימודמדעי כדור הארץ
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעים דיגיטליים להייטק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.Mus/B.A)
תכנית לימודמוסיקולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמקרא
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשולבת במדעי החיים ובמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמשולבת במדעי החיים ובמדעי הרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמשולבת מתמטיקה-פיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמשולבת פיזיקה מתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה כלכלה פילוסופיה ופסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודסטטיסטיקה וחקר ביצועים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודספרות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעבודה סוציאלית(B.S.W)
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בפיזיותרפיה (B.P.T)
תכנית לימודפיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפילוסופיה יהודית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפכ"מ - פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודצרפתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקולנוע וטלוויזיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.F.A/B.A)
תכנית לימודקולנוע וטלוויזיה (בימוי והפקה)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.F.A/B.A)
תכנית לימודקולנוע וטלוויזיה (תסריטאות)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.F.A/B.A)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בריפוי בעיסוק (B.O.T)
תכנית לימודתולדות האמנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתלמוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאדריכלות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודאדריכלות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.Arch)
תכנית לימודאמנות התאטרון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.F.A/M.A)
תכנית לימודאנגלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודאפידמילוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודאקולוגיה ואיכות סביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודארצות מתפתחות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודביוכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודביולוגיה של התא ואימונולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודביולוגיה תיאורטית ומתמטית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודביוסטטיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודבלשנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודבלשנות שמית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודבריאות הציבור
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.P.H)
תכנית לימודבריאות תעסוקתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.Occ.H)
תכנית לימודגיאוגרפיה וסביבת האדם
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה וסביבת האדם
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודגיאופיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודגנטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודדיני ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהוראת אנגלית לדוברי שפות אחרות (TESOL)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהוראת היסטוריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהוראת המדעים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהוראת שפות (אנגלית)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהנדסה ביו-רפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסה מכנית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת סביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהתוכנית הבינתחומית באמנויות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודזואולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודזואולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך רב-לשוני
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחקר ביצועים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי ביטחון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי ביטחון ודיפלומטיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי דיפלומטיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי הגירה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי ישראל הקדום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי מגדר
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי מזרח אסיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי סביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי סביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודלימודי עבודה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי ערבית ואסלאם
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי פוליטיקה, סייבר וממשל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודים קוגנטיביים של השפה ושימושיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודים קלאסיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלקויות למידה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדיניות החינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדיניות ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע והנדסה של חומרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הדתות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי המוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הצמח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.Mus/M.A)
תכנית לימודמוסיקולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמחקר התרבות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמחקר תרבות הילד והנוער
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמיקרוביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמנהל ומנהיגות בחינוך 
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.H.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמקרא
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה שימושית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודנוירוביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודניהול סכסוכים וגישור
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודספרות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעבודה סוציאלית (M.S.W)
תכנית לימודפיזיולוגיה של המאמץ
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בפזיותרפיה (M.Sc.P.T)
תכנית לימודפיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפילוסופיה יהודית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמה בינתחומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמה חברתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמה לקוגיציה ומוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמה פסיכוביולוגית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמה קוגנטיבית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמה קלינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודקולנוע וטלויזיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות (.M.F.A)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בריפוי בעיסוק (M.Sc.OT)
תכנית לימודרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואה (M.D)
תכנית לימודרפואה ארבע שנתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואה (M.D)
תכנית לימודרפואת שיניים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואת שיניים (D.M.D)
תכנית לימודתולדות האמנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתלמוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתסריטאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתרבות צרפת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)