אמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור ירושלים
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך
כתובת
רח' בן יפונה 17 ת.ד. 10263, ירושלים 91102
טלפון
02-6717744
פקס
02-6738660

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאזרחות במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Civics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודאמנות במסלול הרב גילאי (א'-י"ב)
Course Title - Multi-Age Track: Art
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראת האמנות (B.Ed.F.A)
תכנית לימודהגיל הרך במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: Early Childhood Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהיסטוריה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך חברתי קהילתי במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Social Community Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד (גילאי 6-21)
Course Title - Multi-Age Track (ages 6-21): Special Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High school Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High school Track: Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודספרות במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודעיצוב תקשורת חזותית במסלול הרב גילאי (א'-י"ב)
Course Title - Multi-Age Track: Visual Communication
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראת העיצוב (B.Ed. Des)
תכנית לימודתושב"ע במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Oral Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודתיאטרון במסלול הרב גילאי(א'-י"ב)
Course Title - Multi-Age Track: Theatre
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראת האמנות (B.Ed.F.A)
תכנית לימודתנ"ך במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודתנ"ך במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהאגדה והוראתה בראיה רב תחומית
Course Title - Teaching Rabbinic Literature in a Multidisciplinary Perspective
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודזיכרון, מורשת ישראל וחינוך
Course Title - Memory, Jewish Heritage and Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)