המרכז האקדמי לב
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 24/12/1980
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
הועד הלאומי 21 ת.ד. 16031 ירושלים 91160
טלפון
02-6751111
פקס
02-6751068

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודביואינפורמטיקה
Course Title - Bioinformatics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
Course Title - Electrical and Electronic Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות תקשורת
Course Title - Communication Systems Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
Course Title - Software Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
Course Title - Industrial Engineering & Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהסבת אקדמאים לסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
תכנית לימודחשבונאות ומערכות מידע
Course Title - Managerial Accounting & Information Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודפיזיקה יישומית/הנדסת אלקטרואופטיקה
Course Title - Applied Physics / Electro-Optics Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודפיסיקה-מתמטיקה
Course Title - Physics- Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהנדסת תקשורת מחשבים
Course Title - Computer Communication Engineering
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמידענות טכנולוגית בבריאות
Course Title - Health Informatics
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (M.H.I)
תכנית לימודסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודכריית מידע
Course Title - Data Mining
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודפיזיקה יישומית /הנדסת אלקטרואופטיקה
Course Title - Applied Physics / Electro-Optics Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)