בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 25/03/1980
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
ת.ד. 24046 הר-הצופים ירושלים 9124001
טלפון
02-5893333
פקס
02-5826573

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנויות המסך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (.B.F.A)
תכנית לימודאמנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (.B.F.A)
תכנית לימודארכיטקטורה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בארכיטקטורה (.B.Arch)
תכנית לימודעיצוב קרמי וזכוכית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (.B.F.A)
תכנית לימודעיצוב תעשייתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (.B.Des)
תכנית לימודצורפות ואופנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (.B.F.A)
תכנית לימודצילום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (.B.F.A)
תכנית לימודתקשורת חזותית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (.B.Des)
תכנית לימודתרבות חזותית וחומרית
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנויות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות (.M.F.A)
תכנית לימודמדיניות ותיאוריה של האמנויות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעיצוב אורבני
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעיצוב אורבני (M.Urb.Des)
תכנית לימודעיצוב תעשייתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעיצוב (.M.Des)
תכנית לימודתקשורת חזותית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעיצוב (.M.Des)