בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 25/03/1980
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
ת.ד. 24046 הר-הצופים ירושלים 9124001
טלפון
02-5893333
פקס
02-5826573

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאדריכלות נוף
Course Title - Landscape Architecture
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר באדריכלות נוף (B.L.A.)
תכנית לימודאמנויות המסך
Course Title - Screen Based Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (B.F.A)
תכנית לימודאמנות
Course Title - Fine Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (B.F.A)
תכנית לימודארכיטקטורה
Course Title - Architecture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בארכיטקטורה (.B.Arch)
תכנית לימודעיצוב קרמי וזכוכית
Course Title - Ceramics and Glass Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (B.F.A)
תכנית לימודעיצוב תעשייתי
Course Title - Industrial Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (B.Des)
תכנית לימודצורפות ואופנה
Course Title - Jewelry and Fashion Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (B.F.A)
תכנית לימודצילום
Course Title - Photography
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (B.F.A)
תכנית לימודתקשורת חזותית
Course Title - Visual Communications
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (B.Des)
תכנית לימודתרבות חזותית וחומרית
Course Title - Visual and Material Culture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנויות
Course Title - Fine Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות (M.F.A)
תכנית לימודעיצוב אורבני
Course Title - Urban Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעיצוב אורבני (M.Urb.Des)
תכנית לימודעיצוב תעשייתי
Course Title - Industrial Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעיצוב (M.Des)
תכנית לימודתקשורת חזותית
Course Title - Visual Communications
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעיצוב (M.Des)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמדיניות ותאוריה של האמנויות
Course Title - Policy and Theory of the Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)