האוניברסיטה הפתוחה
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 23/07/1980
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

האוניברסיטה הפתוחה הוקמה ב-1974 במטרה להנגיש לימודים אקדמיים לאוכלוסיות רחבות ככל האפשר. ייחודה בקבלה פתוחה לתואר ראשון, ללא תנאי קבלה מוקדמים. הלימודים באוניברסיטה הפתוחה מתקיימים בשיטות של הוראה מרחוק, המאפשרות למידה לתואר בלא תלות במיקומו של קמפוס לימודים.

באוניברסיטה הפתוחה קיימים גם מסלולים ללימודי תואר שני בתחומים.שונים, בהם דרישות הקבלה דומות למקובל בשאר האוניברסיטאות.

בנוסף מציעה האוניברסיטה הפתוחה אפיקי מעבר למוסדות אקדמיים אחרים. אפיקי המעבר מאפשרים למעוניינים בכך להתחיל בלימודי התואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה, להגיע להישגים כנדרש באפיק המעבר (הרכב קורסים וציוניהם מוגדרים מראש עבור כל אפיק) ולהמשיך את הלימודים (בדרך-כלל החל מהשנה השניה) באוניברסיטה אחרת.

כתובת
דרך האוניברסיטה 1, ת.ד. 808 רעננה 4353701

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנויות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודחינוך ‏במגמת ליקויי למידה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחינוך ‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחשבונאות עם חטיבה בכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודלימודי אפריקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדע המדינה ויחסים בין-לאומיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי החברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי החברה והרוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הטבע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי היהדות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב מערכות ויישומים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי הקוגניציה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי הרוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי הרוח והחברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודספרות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקולנוע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהיסטוריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי תרבות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמחשבה הביולוגית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמינהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה חברתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)