האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
קמפוס גבעת רם, ירושלים מיקוד 9190401
טלפון
02-6759911
פקס
02-6527713

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראת המוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראת המוסיקה (.B.Ed.Mus)
תכנית לימודזמרה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (.B.Mus)
תכנית לימודכלי מיתר
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (.B.Mus)
תכנית לימודכלי מקלדת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (.B.Mus)
תכנית לימודכלי נשיפה והקשה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (.B.Mus)
תכנית לימודמוסיקה מזרחית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (.B.Mus)
תכנית לימודמוסיקה רב תחומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (.B.Mus)
תכנית לימודמחול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במחול (.B.Dance)
תכנית לימודניצוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (.B.Mus)
תכנית לימודקומפוזיציה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (.B.Mus)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במוסיקה (.M.Mus)
תכנית לימודמחול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במחול (M.Dance)