האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
גבעת רם ירושלים 91904

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמוסיקה רב תחומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (.B.Mus)
תכנית לימודמחול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Dance
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Mus
תכנית לימודמחול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Dance