הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור חיפה
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
קריית הטכניון, חיפה 32000
טלפון
04-8292111
פקס
04-8325537

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאדריכלות נוף
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באדריכלות נוף (B.L.A)
תכנית לימודביוכימיה מולקולרית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהוראה (אלקטרוניקה-חשמל)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהוראה (ביולוגיה)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהוראה (טכנולוגיה-מכונות)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהוראה (כימיה)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהוראה (מדעי המחשב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהוראה (מתמטיקה)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהוראה (פיסיקה)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסה אזרחית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסה אזרחית - הנדסת מים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסה אזרחית - הנדסת תחבורה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסה אזרחית- ניהול ובנייה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסה אזרחית-מבנים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסה ביו-רפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסה ביוכימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסה כימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת אוירונוטיקה וחלל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת הסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת חומרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת חומרים וביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת מחשבים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת מחשבים ותוכנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת מכונות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת מערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת נתונים ומידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הארכיטקטורה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב (ארבע-שנתי)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודמדעי המחשב (תלת-שנתי)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה (תלת שנתי)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמיפוי וגיאו-אינפורמציה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה עם מדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה עם מדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודמתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה שימושית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה שימושית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודמתמטיקה-פיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפיסיקה (ארבע-שנתי)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודפיסיקה (תלת-שנתי)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאדריכלות נוף
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר (M.L.A)
תכנית לימודאדריכלות נוף
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודאנרגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודאנרגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודארכיטקטורה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודארכיטקטורה ובינוי ערים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודארכיטקטורה ובינוי ערים I
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר (M.Arch I)
תכנית לימודארכיטקטורה ובינוי ערים II
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר (M.Arch II)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודביוטכנולוגיה ומזון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהוראת הטכנולוגיה והמדעים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר (M.Sc)
תכנית לימודהוראת הטכנולוגיה והמדעים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסה אזרחית - הנדסת מבנים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית - הנדסת תחבורה ודרכים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית חקלאות מדעי המים, קרקע וסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית-הידרודינמיקה ומשאבי מים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה ביו-רפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסה ביו-רפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה וניהול משאבי מים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה חקלאית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה ימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסה ימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה כימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה כימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסה סביבתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה סביבתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסה עירונית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר (M.U.E)
תכנית לימודהנדסת אוירונוטיקה וחלל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת אוירונוטיקה וחלל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת אנרגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת חשמל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת מכונות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת מכונות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת מערכות רכב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת ניהול מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת נתונים ומידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת פולימרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת פולימרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודחקר ביצועים ואופטימיזציה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודלימודי מקרקעין
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר (M.RE)
תכנית לימודמדעי איכות הסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי ההנדסה החקלאית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות והניהול - פסיכולוגיה ארגונית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות והניהול - פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות והניהול -שיווק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי המיפוי והגיאו-אינפורמציה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי התחבורה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי נתונים ומידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמיפוי וגיאו-אינפורמציה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמערכות אוטונומיות ורובוטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמערכות אוטונומיות ורובוטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר (M.E)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה שימושית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודננו מדעים-ננו טכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודסטטיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודעיצוב תעשייתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודעיצוב תעשייתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר (M.I.D)
תכנית לימודפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואה (M.D)
תכנית לימודתכן וניהול הייצור
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודתכנון ערים ואזורים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודתכנון ערים ואזורים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר (M.Sc)