המכללה האקדמית בית-ברל
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 28/10/1981
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
דואר בית-ברל, 44905
טלפון
09-7476333
פקס
09-7475104