המכללה האקדמית גליל מערבי
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הצפון
תאריך הכרה 29/07/2009
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
ת.ד. 2125 עכו מיקוד: 24121
טלפון
04-9015190
פקס
04-9015127

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחינוך והתפתחות הילד בגיל הרך בראי קהילתי
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחשבונאות
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלוגיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי שימור
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי תיאטרון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודליקויי למידה עם חינוך
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודממשל וחברה אזרחית
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול מידע וידע
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודרב תחומי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודניהול וכלכלה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול מערכות חינוך
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)