המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור חיפה
תאריך הכרה 26/06/2001
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך
כתובת
רח' הים התיכון 7 (פניית דב פרומר) ת.ד. 906 קרית שמואל, חיפה 26109
טלפון
04-8780000
פקס
04-8714445