המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הצפון
תאריך הכרה 24/04/2008
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
צמח ד.נ. עמק הירדן 15132
טלפון
1-800-20-90-20
פקס
077-5653708

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת אנרגית גז ונפט
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשיות מים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודחינוך וקהילה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה וניהול
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול משאבי אנוש
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול תיירות ומלונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול תיירות ומלונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניתוח התנהגות
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)