עזריאלי- מכללה אקדמית להנדסה ירושלים
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 18/02/2003
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם ירושלים
טלפון
02-6588000
פקס
02-6588001

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהנדסה אזרחית
Course Title - Civil Engineering
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסה פרמצבטית
Course Title - Pharmaceutical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים
Course Title - Materials Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
Course Title - Electronics and Electrical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מכונות
Course Title - Mechanical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
Course Title - Software Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
Course Title - Industrial Engineering and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהנדסת תוכנה
Course Title - Software Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודיזמות טכנולוגית
Course Title - Technological Entrepreneurship
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)