המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור הדרום
תאריך הכרה 16/07/1996
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך
כתובת
רח' עזריאל ניצני 6 ת.ד. 4301, באר-שבע 84536
טלפון
08-6402777
פקס
08-6431020

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנות במסלול הרב-גילאי (א'-י"ב)
Course Title - Multi-Age Track: Art
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: English
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודביולוגיה-כימיה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Biology - Chemestry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודגיאוגרפיה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Geography
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהגיל הרך במגזר הבדואי במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: Early Childhood Education for the Bedouin Sector
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהגיל הרך במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: Early Childhood Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהיסטוריה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Non-Formal Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך גופני במסלול הרב-גילאי (א'-י"ב)
Course Title - Multi-Age Track: Physical Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד (גילאי 6-21)
Course Title - Special Education (ages 6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד במגזר הבדואי במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Sepecial Education for the Bedouin Sector
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודיהדות במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Jewish Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במגזר הבדואי במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: General studies for the Bedouin Sector
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במגזר הבדואי במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: General Studies for the Bedouin Sector
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: General studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: General studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון ערבית כשפה ראשונה במגזר הבדואי במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Arabic Language as a First language for the Bedouin Sector
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמדעים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמדעים במסלול היסודי (א'-ו') במגזר הבדואי
Course Title - Elementary School Track: Science for the Bedouin Sector
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמחשבים במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו') במגזר הבדואי
Course Title - Elementary School Track: Mathematics for the Bedouin Sector
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודספרות במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Hebrew Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודספרות במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Hebrew Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודעברית כשפה שניה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Hebrew as a Second Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודעברית כשפה שנייה במגזר הבדואי במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Hebrew as a Second language for the Bedouin Sector
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודערבית כשפה ראשונה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Arabic as a First Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודערבית כשפה שניה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Arabic as a Second Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודתנ"ך במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודתנ"ך במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראה ולמידה
Course Title - Learning and Instruction
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת STEM בגישה אינטגרטיבית
Course Title - Integrative STEM Education
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך בעידן טכנולוגיות מידע
Course Title - Education in Informaition Technology Era
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה
Course Title - Inclusive Physical Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך לגיל הרך
Course Title - Childhood Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
Course Title - Educational Counceling
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודמגוון ושוויון חינוכי
Course Title - Diversity and Educational Equity
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודמוסמך בהוראה במסלול העל-יסודי
Course Title - M.Teach program: High School Track
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)