המכללה האקדמית צפת
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הצפון
תאריך הכרה 23/06/2011
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
רח' ירושלים 11 ת.ד. 160 צפת
טלפון
04-6927730
פקס
04-6927735

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המעבדה הרפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמיסטיקה ורוחניות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמערכות מידע ניהוליות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמערכות מידע קהילתיות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.S.N)
תכנית לימודספרות, אמנות ומוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעבודה סוציאלית(B.S.W)
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בפיזיותרפיה (B.P.T)
תכנית לימודרב תחומי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודרפואת חירום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר ברפואת חירום (B.EMS)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בסיעוד (M.S.N)