המכללה האקדמית בוינגייט
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 05/09/1984
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך
כתובת
דואר וינגייט, נתניה 42902
טלפון
09-8639222
פקס
09-8650960

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודחינוך גופני במסלול הרב גילאי (א'- י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודחינוך לאורח חיים פעיל ובריא
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודמדעי החינוך הגופני
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעי החינוך הגופני (M.P.E)