המכללה האקדמית בוינגייט
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 05/09/1984
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך
כתובת
דואר וינגייט, נתניה 42902
טלפון
09-8639222
פקס
09-8650960

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודחינוך גופני במסלול הרב גילאי (א'-י"ב)
Course Title - Multi-Age Track: Physical Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודחינוך לאורח חיים פעיל ובריא
Course Title - Active and Healthy Life Style Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודמדעי החינוך הגופני
Course Title - Physical Education Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעי החינוך הגופני (M.P.E)