המכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 06/08/1979
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך
כתובת
ת.ד. 3578, בית הכרם, ירושלים 91035
טלפון
02-6558111
פקס
02-6521548

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנויות - שילוב אמנויות בהוראה (גן)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאמנויות - תאטרון ודרמה בחינוך (על יסודי ז'- י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית (יסודי)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית (על יסודי ז' - י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודגיאוגרפיה (יסודי, על יסודי ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהיסטוריה ומחשבת ישראל (יסודי, על יסודי ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מבוגרים (יסודי)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך בלתי פורמאלי (על יסודי ז'-י' )
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך לגיל הרך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד (6-21 ) בחברה הערבית - דו חוגי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד (6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד (לידה עד שש) בחברה הערבית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד והוראת תלמידים עם מוגבלויות מרובות (לידה עד שש ולגילאי 21-6)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית (יסודי, על יסודי ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמדעים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמדעים (יסודי)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמקרא (יסודי, על יסודי ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה +חוג במדעי הרוח - דו חוגי (על יסודי ז' - י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במתכונת חד חוגית (על יסודי ז' -י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה חד-חוגי מסלול יסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה-פיזיקה - חד חוגי (על יסודי ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות (יסודי, על יסודי ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודערבית (יסודי, על יסודי ז' - י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתכנית לימודים בשפה הערבית בגיל הרך במסלול גן המהווה הסבה של תכנית מקבילה קיימת בפשה העברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתקשורת בחינוך (יסודי, על יסודי ז'- י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראה ולמידה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך לקיימות-חברה,סביבה,בריאות
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - אמנות חזותית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות בטיפול באומנות (M.A.A.T)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - בבליותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות בטיפול באומנות (M.A.A.T)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - טיפול באמנות חזותית למטפלים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות בטיפול באומנות (M.A.A.T)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - טיפול במוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות בטיפול באומנות (M.A.A.T)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל- טיפול בביבליותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות בטיפול באומנות (M.A.A.T)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל- טיפול במוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות בטיפול באומנות (M.A.A.T)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל- טיפול בתנועה ומחול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות בטיפול באומנות (M.A.A.T)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות- תנועה ומחול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות בטיפול באומנות (M.A.A.T)
תכנית לימודמוסמך בהוראה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)
תכנית לימודמידענות- ספרנות במערכות חינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודשילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)