המסלול האקדמי המכללה למינהל
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 21/05/1986
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
שד' יצחק רבין, ת.ד. 25074, ראשון לציון 75190

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודכלכלה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים (התמחות בחשבונאות)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודניהול מערכות מידע
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעיצוב פנים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Design Interior
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה ואכיפת חוק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודייעוץ ופיתוח ארגוני
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודכלכלה יישומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי משפחה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי משפט ללא משפטנים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמיסים ועסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במיסים ועסקים (M.B.T)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודעיצוב, חדשנות ויזמות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)