המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו – חיפה ע"ש נרי בלומפילד
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור חיפה
תאריך הכרה 12/12/2004
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך
כתובת
הגנים 21, ת.ד. 9034, חיפה 31090
טלפון
1800-770-990
פקס
1534-8562566