המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו – חיפה ע"ש נרי בלומפילד
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור חיפה
תאריך הכרה 12/12/2004
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך
כתובת
הגנים 21, ת.ד. 9034, חיפה 31090
טלפון
1800-770-990
פקס
1534-8562566

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודארכיטקטורה וחינוך במסלול העל יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בארכיטקטורה ובחינוך (B.Arch.Ed.)
תכנית לימודניהול עסקי במסלול העל- יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודעיצוב אופנה במסלול העל יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראת העיצוב (B.Ed. Des)
תכנית לימודעיצוב גרפי במסלול העל- יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראת העיצוב (B.Ed. Des)
תכנית לימודצילום במסלול העל- יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראת האמנות (B.Ed.F.A)