המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו – חיפה ע"ש נרי בלומפילד
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור חיפה
תאריך הכרה 12/12/2004
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך
כתובת
הגנים 21, ת.ד. 9034, חיפה 31090
טלפון
1800-770-990
פקס
1534-8562566

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודארכיטקטורה וחינוך במסלול העל-יסודי (ז'-י"ב)
Course Title - High School Track: Architecture & Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בארכיטקטורה וחינוך (B.Arch.Ed)
תכנית לימודניהול עסקי במסלול העל-יסודי (ז'-י"ב)
Course Title - High School Track: Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודעיצוב אופנה במסלול העל-יסודי (ז'-י"ב)
Course Title - High School Track: Fashion Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראת העיצוב (B.Ed. Des)
תכנית לימודעיצוב גרפי במסלול העל-יסודי (ז'-י"ב)
Course Title - High School Track: Graphic Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראת העיצוב (B.Ed. Des)
תכנית לימודצילום במסלול העל-יסודי (ז'-י"ב)
Course Title - High School Track: Photography
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראת אמנות (B.Ed.F.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודעיצוב, סביבה וחינוך
Course Title - Design Environment & Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראת העיצוב (M.Ed. Des)