המרכז האקדמי שלם
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
העסקן 3, קריית מוריה, ירושלים, 91000
טלפון
02-5605555
פקס
02-5605556

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודלימודי מזרח תיכון והאסלאם
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים הומניסטיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתכנית בינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)