המרכז האקדמי שלם
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
רחוב העסקן 3, קריית מוריה, ת.ד. 92, ירושלים
טלפון
02-5605555

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודלימודי מזרח תיכון והאסלאם
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים הומניסטיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתכנית בינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)