המרכז האקדמי שלם
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
העסקן 3, קריית מוריה, ירושלים, 91000
טלפון
02-5605555
פקס
02-5605556

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאסטרטגיה, דיפלומטיה ובטחון
Course Title - Strategy, Diplomacy and Security
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי המזרח התיכון והאסלאם
Course Title - Middle Eastern and Islamic Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים הומניסטיים
Course Title - Humanistic Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתכנית בינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית
Course Title - Interdisciplinary Program in Philosophy and Jewish Thought
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)