מכון ויצמן למדע
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור השפלה
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
רחובות 76100
טלפון
08-93943111
פקס
08-9344100

תואר שלישי

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראת המדעים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארתואר דוקטור (Ph.d)
תכנית לימודמדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארתואר דוקטור (Ph.d)
תכנית לימודמדעי הכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארתואר דוקטור (Ph.d)
תכנית לימודמדעי הפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארתואר דוקטור (Ph.d)
תכנית לימודמתמטיקה ומדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארתואר דוקטור (Ph.d)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראת המדעים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהוראת המדעים למורים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה ומדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)