מכון ויצמן למדע
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור השפלה
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

מכון מחקר העוסק בתחומי מדעי הטבע והמתמטיקה שנמצא ברחובות שבישראל. המכון משמש כמוסד אוניברסיטאי, “מדרשת פיינברג”, המקבל תלמידים ללימודים אקדמיים לתואר שני ושלישי (דוקטור). מכון ויצמן הינו המוסד השלישי להשכלה גבוהה שהוקם בישראל (לאחר הקמת הטכניון בחיפה והאוניברסיטה העברית בירושלים). המכון נקרא עם ייסודו בשנת 1934 מכון זיו, בסמוך לתחנת מחקר חקלאית “המכון לחקר החיטה”. במכון 5 פקולטות (ביולוגיה, ביוכימיה, כימיה, פיסיקה, ומתמטיקה ומדעי המחשב) שבהן עובדים ולומדים כ-2500 חוקרים, מהנדסים ותלמידים לתואר מוסמך ודוקטורט. בין נושאי המחקר: מחלת הסרטן, מחקר גנטי, סודות הגרעין ופיתוח מכשור רפואי. המחלקה להוראת המדעים מכינה תוכניות לימוד חדשות לבתי הספר. למכון קשרים בינלאומיים ענפים, ומדי שנה מגיעים אליו כ-100 מדענים-אורחים. מאיצי החלקיקים הראשונים בישראל הוקם במכון ויצמן.

כתובת
רחובות 76100
טלפון
08-93943111
פקס
08-9344100

תואר שלישי

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראת המדעים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארתואר דוקטור (Ph.d)
תכנית לימודמדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארתואר דוקטור (Ph.d)
תכנית לימודמדעי הכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארתואר דוקטור (Ph.d)
תכנית לימודמדעי הפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארתואר דוקטור (Ph.d)
תכנית לימודמתמטיקה ומדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארתואר דוקטור (Ph.d)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראת המדעים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהוראת המדעים למורים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה ומדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)