מכון ויצמן למדע
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור השפלה
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
ת.ד 26 רחובות 7610001
טלפון
08-9342924
פקס
08-9344114

תואר שני

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראת המדעים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה ומדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)