מכון שכטר למדעי היהדות
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 28/06/2005
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
ת.ד. 18600, ירושלים 91160

תואר שני

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמדעי היהדות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)