מכללה אקדמית לחינוך “אורנים”
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור הצפון
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך
כתובת
דואר קרית טבעון 36006
טלפון
04-9838811
פקס
04-9530488

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאומנות - רב גילאי (א'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאזרחות - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודאנגלית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודגיל הרך - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהוראת ביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהוראת מדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהוראת מתמטיקה-פיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהוראת ערבית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהיסטוריה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחינוך במסלולים היסודי והעל יסודי ( א'-ו) ו(ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך חברתי קהילתי - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - חינוך מיוחד (6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודטבע ומדעים יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודי ארץ-ישראל - על יסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים כלליים - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - חינוך מיוחד (6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלשון עברית - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלשון עברית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמזרח תיכון - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמקרא - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמקרא - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמתמטיקה יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה - יסודי (א'-ו')
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודסוציולוגיה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודספרות - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראה רב-תחומית במדעי הרוח עם תזה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת המדעים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת המתמטיקה והמדעים לביה"ס היסודי
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת שפות זרות (אנגלית, עברית, ערבית)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת שפות זרות עם תזה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך והראה של תלמידים בהדרה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך לגיל הרך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודיעוץ חינוכי עם תזה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודמוסמך בהוראה - על יסודי (ז-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)
תכנית לימודמוסמך בהוראה על יסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)
תכנית לימודניהול וארגון מערכות חינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)