קבצי נתונים סטטיסטיים אודות ההשכלה הגבוהה בישראל

לוח 1 – סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה לפי תואר ומוסד (תשמ”א, תשמ”ה, תש”ן-תשע”ח)

לוח 2 – סטודנטים באוניברסיטאות לפי תואר ומוסד (תשל”ה, תש”מ, תשמ”ה, תשמ”ח-תשע”ח)

לוח 3 – סטודנטים באוניברסיטאות לפי תואר ומוסד לשנת תשע”ח

לוח 4 – סטודנטים לתואר ראשון במסלולים אקדמיים באחריות אוניברסיטאית (תשנ”ג-תשע”ח)

לוח 5 – סטודנטים לתואר ראשון במכללות אקדמיות לחינוך ובמכללות האקדמיות (תשמ”ט-תשע”ח)

לוח 6 – סטודנטים לתואר שני במכללות האקדמיות ובמכללות האקדמיות לחינוך לפי מוסד (תשנ”ט-תשע”ח)

לוח 7 – נרשמים במסלול האקדמי של האוניברסיטה הפתוחה לפי תואר (תשמ”א-תשע”ז)

לוח 8 – סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה לפי תואר, סוג מוסד ומוסד לשנת תשע”ח

לוח 9 – סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה לפי תואר ותחום לימודים (תשנ”ו, תס”א, תשס”ה, תשע”א-תשע”ח)

לוח 10 – סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה לפי תואר, סוג מוסד ותחום לימודים לשנת תשע”ח

לוח 11 – סטודנטים שנה א’ במוסדות להשכלה גבוהה לפי סוג מוסד (תשנ”ז-תשע”ז)

לוח 12 – סטודנטים במערכת ההשכלה הגבוהה לפי תואר, סוג מוסד ומין לשנת תשע”ח

לוח 13 – סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה לפי תחום, תואר, סוג מוסד ומין לשנת תשע”ח

לוח 14 – סטודנטים ערבים לתואר ראשון לפי סוג מוסד (תש”ס-תשע”ח)

לוח 15 – מקבלי תארים במוסדות להשכלה גבוהה לפי סוג מוסד ותואר (תש”ם-תשע”ז)

לוח 16 – מקבלי תארים באוניברסיטאות לפי תואר, מין ומוסד (תשל”ה, תש”ם, תשמ”ה, תש”ן, תשנ”ה, תשנ”ו- תשע”ח)

לוח 19 – מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ויחס מועמדים למתקבל ולומד לפי מקצועות לימוד נבחרים בעדיפות ראשונה (תשס”ט-תשע”ח)