שער לאקדמיה – תגבור הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית

החברה הבדואית בדרום סובלת מקשיים רבים וייצוג נמוך ביותר בהשכלה הגבוהה, הגדלת שילובה במערכת ההשכלה הגבוהה דורשת התייחסות ייחודית. בוצע תהליך ממושך לאיתור מענים ובחינת כלים אשר יהיה בידם להרחיב באופן משמעותי את ייצוגה והצלחתה של החברה הבדואית בהשכלה הגבוהה. במסגרת תהליך זה הופעל פיילוט ייחודי עבור החברה הבדואית לטובת בחינת הכלים ונעשה מחקר מלווה על המחזורים המופעלים בו, שלאחריו ובהמשך להחלטת ממשלה 2397 לפיתוח כלכלי של החברה הבדואית בנגב, הורחב הפיילוט לתכנית "שער לאקדמיה" ב 5 מוסדות אקדמיים בדרום – אוניברסיטת בן גוריון, האונ' הפתוחה, המכללה האקדמית ספיר, המכללה האקדמית אחווה, המכללה האקדמית אשקלון. במסגרת זו מופעלת תכנית ארבע שנתית המעניקה מעטפת תמיכה אקדמית, חברתית וכלכלית רחבה ביותר במגוון תחומים נדרשים ומוטי תעסוקה.

תקציב ות"ת השנתי המופנה לסעיף ד1 עומד על כ 20 מש"ח בתשפ"א.

אתר התכנית

הצלחה לתכנית שער לאקדמיה כ-400 סטודנטים בדואים השתלבו בתכנית

נבחרו המוסדות האקדמיים שיפעילו את התכנית "שער לאקדמיה"