הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לערביי מזרח ירושלים

מרבית תושבי מזרח ירושלים אינם לומדים במערכת החינוך הישראלית, אינם יודעים את השפה העברית ומתקשים להתקבל להשכלה הגבוהה בארץ, לכך יש להוסיף קשיים סוציו אקונומיים וקשיים נוספים העומדים לפתחם. כחלק מהחלטות ממשלה 1775 ו3790 לפיתוח כלכלי של מזרח ירושלים, הוגדלו המענים המוצעים עבור תלמידי מזרח ירושלים במסגרת המכינות הקדם אקדמיות ובמסגרת התואר הראשון במוסדות האקדמיים הבאים:

האוניברסיטה העברית

המכללה האקדמית הדסה

המכללה האקדמית להנדסה עזריאלי

בצלאל

האוניברסיטה הפתוחה

כמו כן אושרה הרחבה והפעלה של תכנית "רואד" במזרח י-ם.

 

תקציב ות"ת השנתי המופנה לסעיף זה בתשפ"א הנו חלק מהתקציב המצוין לסעיף ב2

 

ות"ת אישרה: 260 מלש"ח יוקצו להנגשת ההשכלה הגבוהה לערביי מזרח ירושלים