עידוד לימודי פסיכולוגיה בחברה הערבית

מטרת התכנית: הגדלת מספר הסטודנטים הערבים המשתלבים בתכניות הלימודים הרגילות בתואר שני בפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים בישראל לצורך הגדלת מספר נותני השירותים מהחברה הערבית בכלל תחומי הפסיכולוגיה בישראל.

שילוב זה נעשה על ידי התאמות תרבותיות, חברתיות, אישיות ואקדמיות. הליווי הממוקד והייעודי עבור הסטודנטים הערבים לפסיכולוגיה יחל בתואר הראשון על ידי מתן מעטפת תמיכה מוגברת אשר תאפשר את הצלחתם בלימודי התואר. בנוסף תינתן תמיכה במסגרת הליך הקבלה לתואר השני, בכדי להגדיל את סיכויי הקבלה לתואר השני.

בתואר השני לצד לימודי הליבה המשותפים יתאפשרו לימודים נפרדים העוסקים בייחודיות התרבותית של החברה הערבית, וכן מתן תגבורים, סיוע, ופיתוח מנגנוני ליווי בכדי לתת מענה לצרכים הייחודיים של סטודנטים אלה. בשנה"ל תשפ"א מתחיל המחזור השלישי שזכה בקול הקורא של ות"ת בנושא.

על מנת ליישם תכנית זו, הוציאה ות"ת קול קורא למוסדות במהלך תשע"ח והמוסדות המפעילים את התכנית כיום הם:

האוניברסיטה העברית

אוניברסיטת חיפה

המכללה האקדמית תל חי

תקציב ות"ת השנתי המופנה לסעיף ה בתשפ"א הוא כ 1 מש"ח.

שילוב סטודנטים ערבים בלימודי תואר שני בפסיכולוגיה