20/12/23

בקשת אוניברסיטת רייכמן לפתוח תכנית לימודים לתואר שלישי (Ph.D.) במנהל עסקים בהתמחויות: כלכלה, מימון ושיווק

בישיבתה ביום 20.12.2023 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת רייכמן לפתוח תכנית לימודים לתואר שלישי (Ph.D.) במנהל עסקים בהתמחויות: כלכלה, מימון ושיווק, והיא מחליטה, לאחר שקבלה דווח כי המוסד עומד בתנאי ההחלטה על הגשת בקשות לפתיחת תואר שלישי מיום 31.12.2014, ולאור חוות דעת אגפי ות"ת, כי אין מניעה בנושאים שתחת אחריותה: תקציבית, תכנונית, או בתחום שכר וסגל, לאשר את הבקשה. הבקשה תועבר לאישור מל"ג.