21/02/24

המלצה על מתן אישור לאוניברסיטת חיפה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M. Sc) במדעי ארכאולוגיה במסגרת האוטונומיה החלקית (היבט תקציבי)

1. בישיבתה ביום 21.02.24 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.Sc) במדעי ארכאולוגיה.
2. בהמשך לבדיקתו והמלצתו של הצוות המקצועי, מאשרת ות"ת, כי אין מניעה מן ההיבט התקציבי למתן אישור לפתיחת התכנית במסגרת האוטונומיה החלקית.