20/09/23

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי כדור הארץ והסביבה

  1. בישיבתה ביום 20.9.2023 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (Sc.) במדעי כדור הארץ והסביבה.
  2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על מתן אישור פרסום והרשמה של סטודנטים לתכנית.