24/01/24

עדכון החלטה – קולות קוראים של תכנית הדגל בקיימות

בישיבותיה מיום 18.10.202, ומיום 20.12.2023 אשרה ות"ת הוצאת 18 קולות קוראים במסגרת תכנית הדגל בקיימות ומשבר האקלים: 6 מתוכם לטובת פיתוח הון אנושי, ועוד 12 לטובת תמיכה במוקדי מחקר בתחומים שונים, במעבדת אומיקס, במאגר מידע למגוון ביולוגי, ובמנגנון למימון ימי שיט ושימוש בציוד מחקר ימי. כל התכניות תוכננו לפעול במתווה חמש-שנתי, בין השנים תשפ"ד-תשפ"ח. לאור המצב הביטחוני, ודחיית פתיחת שנה"ל תשפ"ד, לא פורסמו עדיין קולות קוראים.

בחלק מן התכניות - אלו הקשורות לתמיכה במוקדי מחקר שונים, במעבדת אומיקס, במאגר מידע למגוון ביולוגי, ובמנגנון למימון ימי שיט ושימוש בציוד מחקר ימי - הדחייה בפרסום הקולות הקוראים, כמו גם הרצון לאפשר למערכת זמן התארגנות ארוך מהרגיל בעקבות המצב, יגרמו בפועל לכך ששנת תשפ"ד לא תוכל להיספר במניין שנות הפעילות. לפיכך מחליטה ות"ת לעדכן את החלטותיה בנוגע לתכניות המפורטות מטה כך ששנות התקצוב יחפפו את שנות הפעילות. השינויים (מודגשים ברשימה מטה) אינם משפיעים על אופי התכניות וגם לא על אופי התמיכה התקציבית, שכן מלכתחילה לא ניתן מתווה תקציבי שנתי כיוון שהדבר תלוי בפעילות המוצעת (לדוג' בחלק גדול מן המקרים דרושה השקעה תשתיתית יחסית כבדה בהתחלה).

 • תכנית ות"ת לתמיכה במוקדי מחקר בתחום האנרגיה (תשפ"ה-תשפ"ח)
 • תכנית ות"ת לתמיכה במוקדי מחקר בתחום האקלים (תשפ"ה-תשפ"ח)
 • תכנית ות"ת לתמיכה במוקדי מחקר בתחום של אינטראקציות אנרגיה-ואקלים (תשפ"ה-תשפ"ח)
 • תכנית ות"ת לתמיכה במעבדת אומיקס (תשפ"ה-תשפ"ח)
 • תכנית ות"ת לתמיכה במאגר מידע, אפיון ושימור של המגוון הביולוגי בישראל (תשפ"ה-תשפ"ח)
 • תכנית ות"ת לתמיכה במוקדי מחקר בתחום של מגוון ביולוגי ומערכות אקולוגיות (תשפ"ה-תשפ"ח)
 • תכנית ות"ת לתמיכה במוקדי מחקר בתחום של חקלאות בת קיימא וביטחון תזונתי (תשפ"ה-תשפ"ח)
 • תכנית ות"ת לתמיכה במוקדי מחקר בתחום של מערכות מזון ותזונה בת קיימא (תשפ"ה-תשפ"ח)
 • תכנית ות"ת לתמיכה במוקדי מחקר ימי (תשפ"ה-תשפ"ח)
 • תכנית ות"ת לתמיכה במוקדי מחקר בתחום של מערכות מים יבשתיות (תשפ"ה-תשפ"ח)
 • תכנית ות"ת לתמיכה במוקדי מחקר בתחום של איכות מים (תשפ"ה-תשפ"ח)
 • תכנית ות"ת לתמיכה בימי שיט ובציוד מחקר ימי (תשפ"ה-תשפ"ח)

ביתר התכניות שאושרו, שמטרתן פיתוח הון אנושי - שתי תכניות לתמיכה בקליטת סגל, שלוש תכניות למלגות פוסט-דוקטורט, ותכנית אחת למלגות דוקטורט - אין שינוי כיוון שהן נספרות על פי השנה בה מפורסמים הקולות הקוראים למחזורי ההגשה כאשר התקצוב בפועל הוא בשנה העוקבת, ולכן ניתן לספור אותן החל מתשפ"ד (השנה בה יפורסם הקול הקורא למחזור ההגשות הראשון).