01/11/2023
מספר משרה JB-167
תאריך אחרון להגשת מועמדות 30/11/2023
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

גיוס (ללא חובת מכרז) – מ"מ רכז/ת בתחום תקצוב מכללות JB-167

מתח דרגות: 36-41 דירוג כלכלנים 551 / דרוג מל"ג (דרגת הקליטה תקבע בהתאם להשכלה והניסיון של המועמד)

היקף העסקה: משרה מלאה (אפשרות ליום עבודה מרחוק בשבוע)

משך העסקה: משרה זמנית החלפה לחופשת לידה

כפיפות המשרה: ממונה בתחום תקצוב מכללות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.