14/02/2024
מספר משרה JB-174
תאריך אחרון להגשת מועמדות 28/02/2024
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי ממונה בתחום חשבות JB-174

מתח הדרגות: 40-42 דירוג כלכלנים 551 (בתנאים מסוימים יתאפשר קידום לדרגה 43)

כפיפות המשרה: חשבת בכירה

היקף העסקה: משרה מלאה (אפשרות ליום עבודה מרחוק בשבוע)

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.