07/12/2022
מספר משרה JB-131
תאריך אחרון להגשת מועמדות 21/12/2022
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מרכז/ת בתחום בינלאומיות JB-131

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

כפיפות המשרה: ממונה תחום בינלאומיות

היקף העסקה: משרה מלאה

תחילת עבודה: מיידית

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.