17/08/2023
מספר משרה JB-162
תאריך אחרון להגשת מועמדות 07/09/2023
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה JB-162

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

משך העסקה: מילוי מקום עם אופציה להארכה

כפיפות המשרה: ממונה באגף הבטחת איכות ומגוון וסמנכ"ל האגף הבטחת איכות ומגוון

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.