12/01/2023
מספר משרה JB-136
תאריך אחרון להגשת מועמדות 26/01/2023
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי – מרכז/ת בתחום הקצבות למחקר JB-136

מתח הדרגות: 36-41 דירוג כלכלנים 551 (דרגת הקליטה תקבע בהתאם להשכלה והניסיון של המועמד)

כפיפות המשרה: ממונה תחום

היקף העסקה: משרה מלאה

תחילת עבודה: מיידית

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.