28/06/2023
מספר משרה JB-160
תאריך אחרון להגשת מועמדות 12/07/2023
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מרכז/ת בתחום חינוך, הוראה, רוח ואומנויות באגף האקדמי JB-160

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

כפיפות המשרה: ממונה תחום חינוך, הוראה, רוח ואומנויות באגף האקדמי

היקף העסקה: משרה מלאה (אפשרות ליום עבודה מרחוק בשבוע)

תחילת עבודה: מיידית

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.