01/12/2022
מספר משרה JB-130
תאריך אחרון להגשת מועמדות 15/12/2022
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מרכז/ת לאגף תקצוב – 2 משרות פנויות JB-130

מתח הדרגות: 36-41 דירוג כלכלנים 551 (דרגת הקליטה תקבע בהתאם להשכלה והניסיון של המועמד)

כפיפות המשרה: ממונה תחום

היקף העסקה: משרה מלאה

תחילת עבודה: מיידית

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.