21/03/2023
מספר משרה JB-146
תאריך אחרון להגשת מועמדות 24/04/2023
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מ"מ מזכיר/ה בכיר/ה באגף הערכת איכות והבטחתה JB-146

מתח דרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה

משך העסקה: משרה זמנית החלפה לחופשת לידה

כפיפות המשרה: סמנכ"ל אגף הערכת איכות והבטחתה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.