27/10/2022
מספר משרה JB-125
תאריך אחרון להגשת מועמדות 10/11/2022
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

משרת סטודנט/ית ליחידת מחשוב ומערכות מידע JB-125

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

כפיפות המשרה: ממונה מחשוב ומערכות מידע

תחילת עבודה: מיידית

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.