15/05/2023
מספר משרה JB-155
תאריך אחרון להגשת מועמדות 29/05/2023
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

פרויקטור לפיתוח והטמעת תהליך ה"רה-אקרדיטציה" במועצה להשכלה גבוהה JB-155

העסקה: בחוזה אישי

היקף העסקה: משרה מלאה (אפשרות ליום עבודה מרחוק בשבוע)

משך העסקה: שנתיים

כפיפות המשרה: סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.